Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Items ASA    

 
 

Poësie

 • 'n Formele aanbieding sonder enige gebare en bewegings
ASA 0 Pre primêr 1 min R85
ASA 1 Graad 1 1 min R85
ASA 2 Graad 2 2 min R85
ASA 3 Graad 3 2 min R85
ASA 4 Graad 4 2 min R85
ASA 5 Graad 5 3 min R85
ASA 6 Graad 6 3 min R85
ASA 7 Graad 7 3 min R85
ASA 8 Graad 8 3 min R100
ASA 9 Graad 9 3 min R100
ASA 10 Graad 10 4 min R100
ASA 11 Graad 11 4 min R100
ASA 12 Graad 12 4 min R100

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.  Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie
ASA 13 Pre primêr 2 min R90
ASA 14 Graad 1 3 min R90
ASA 15 Graad 2 3 min R90
ASA 16 Graad 3 3 min R90
ASA 17 Graad 4 4 min R90
ASA 18 Graad 5 4 min R90
ASA 19 Graad 6 5 min R90
ASA 20 Graad 7 5 min R90
ASA 21 Graad 8 5 min R105
ASA 22 Graad 9 5 min R105
ASA 23 Graad 10 5 min R105
ASA 24 Graad 11 5 min R105
ASA 25 Graad 12 5 min R105

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie
ASA 26 Graad 4 4 min R90
ASA 27 Graad 5 4 min R90
ASA 28 Graad 6 5 min R90
ASA 29 Graad 7 5 min R90
ASA 30 Graad 8 5 min R105
ASA 31 Graad 9 5 min R105
ASA 32 Graad 10 5 min R105
ASA 33 Graad 11 5 min R105
ASA 34 Graad 12 5 min R105

Voorbereide Mimiek 

 • 'n Mimiese voorstelling deur een persoon
 • Tema - eie keuse. Rostrums mag gebruik word
 • Swart drama drag 'n vereiste
 • Verdere minimale gebruik van kostuums en grimering slegs om die karakter te omlyn
 • Daar mag met klankeffekte geëksperimenteer word
 • Geen rekwisiete word toegelaat nie
 • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie
ASA 35 Graad 4 3 min R90
ASA 36 Graad 5 3 min R90
ASA 37 Graad 6 3 min R90
ASA 38 Graad 7 3 min R90
ASA 39 Graad 8 4 min R105
ASA 40 Graad 9 4 min R105
ASA 41 Graad 10 4 min R105
ASA 42 Graad 11 4 min R105
ASA 43 Graad 12 4 min R105

Voorbereide Bladlees

ASA 44 Graad 3 R85
ASA 45                                                                           Graad 4                                           R85
ASA 46 Graad 5 R85                                                                                 
ASA 47 Graad 6 R85
ASA 48 Graad 7 R85
ASA 49 Graad 8 R90
ASA 50 Graad 9 R90
ASA 51 Graad 10 R90
ASA 52 Graad 11 R90
ASA 53 Graad 12 R90

Poësie (Vir nie-moedertaal sprekers)

 • Poësie in Afrikaans
 • Eie keuse
ASA 54 Pre primêr 1 min R85
ASA 55 Graad 1 1 min R85
ASA 56 Graad 2 1 min R85
ASA 57 Graad 3 2 min R85
ASA 58 Graad 4 2 min R85
ASA 59 Graad 5 3 min R85
ASA 60 Graad 6 3 min R85
ASA 61 Graad 7 3 min R85
ASA 62 Graad 8 3 min R100
ASA 63 Graad 9 3 min R100
ASA 64 Graad 10 3 min R100
ASA 65 Graad 11 3 min R100
ASA 66 Graad 12 3 min R100

Dialoog  

 • Gebruik asb die Ensemble Inskrywingsvorm
 • Dialoog tussen twee deelnemers in Afrikaans
 • Eie keuse
 • Maksimum tydsduur: 5 minute
ASA 67 Pre primêr - Graad 3 R110
ASA 68 Graad 4 & 5                          R110    
ASA 69 Graad 6 & 7 R110
ASA 70 Graad 8 & 9 R110                          
ASA 71 Graad 10 & 11 R110
ASA 72 Graad 12 R110