Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Individuele Items ASA    

 

Alle items is eie keuse. (Hou asb. by hierdie items)

INSKRYWINGS SLUIT 4 MAART 2019                                       GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE!

SLUITINGSDATUM VIR BETALINGS 5 APRIL 2019                    GEEN LAAT BETALINGS SAL AANVAAR WORD NIE!


Poësie

 • 'n Formele aanbieding sonder enige gebare en bewegings
ASA 0 Preprimêr 1 min R75
ASA 1 Graad 1 1 min R75
ASA 2 Graad 2 2 min R75
ASA 3 Graad 3 2 min R75
ASA 4 Graad 4 2 min R75
ASA 5 Graad 5 3 min R75
ASA 6 Graad 6 3 min R75
ASA 7 Graad 7 3 min R75
ASA 8 Graad 8 3 min R85
ASA 9 Graad 9 3 min R85
ASA 10 Graad 10 4 min R85
ASA 11 Graad 11 4 min R85
ASA 12 Graad 12 4 min R85

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.  Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
ASA 13 Preprimêr 2 min R80
ASA 14 Graad 1 3 min R80
ASA 15 Graad 2 3 min R80
ASA 16 Graad 3 3 min R80
ASA 17 Graad 4 4 min R80
ASA 18 Graad 5 4 min R80
ASA 19 Graad 6 5 min R80
ASA 20 Graad 7 5 min R80
ASA 21 Graad 8 5 min R90
ASA 22 Graad 9 5 min R90
ASA 23 Graad 10 5 min R90
ASA 24 Graad 11 5 min R90
ASA 25 Graad 12 5 min R90

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
ASA 26 Preprimêr 2 min R80
ASA 27 Graad 1 3 min R80
ASA 28 Graad 2 3 min R80
ASA 29 Graad 3 3 min R80
ASA 30 Graad 4 4 min R80
ASA 31 Graad 5 4 min R80
ASA 32 Graad 6 5 min R80
ASA 33 Graad 7 5 min R80
ASA 34 Graad 8 5 min R90
ASA 35 Graad 9 5 min R90
ASA 36 Graad 10 5 min R90
ASA 37 Graad 11 5 min R90
ASA 38 Graad 12 5 min R90

Voorbereide Mimiek 

 • 'n Mimiese voorstelling deur een persoon.
 • Tema - eie keuse. Rostrums mag gebruik word.
 • Swart drama drag 'n vereiste.
 • Verdere minimale gebruik van kostuums en grimering slegs om die karakter te omlyn.
 • Daar mag met klankeffekte geëksperimenteer word.
 • Geen rekwisiete word toegelaat nie.
 • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie.
ASA 39 Pre-primêr 3 min R80
ASA 40 Graad 1 3 min R80
ASA 41 Graad 2 3 min R80
ASA 42 Graad 3 3 min R80
ASA 43 Graad 4 3 min R80
ASA 44 Graad 5 3 min R80
ASA 45 Graad 6 3 min R80
ASA 46 Graad 7 3 min R80
ASA 47 Graad 8 4 min R90
ASA 48 Graad 9 4 min R90
ASA 49 Graad 10 4 min R90
ASA 50 Graad 11 4 min R90
ASA 51 Graad 12 4 min R90

Voorbereide Bladlees

ASA 52 Graad 3                                                       R75
ASA 53                                                                           Graad 4                                           R75
ASA 54 Graad 5 R75
ASA 55 Graad 6 R75
ASA 56 Graad 7 R75
ASA 57 Graad 8 R75
ASA 58 Graad 9 R75
ASA 59 Graad 10 R75
ASA 60 Graad 11 R75
ASA 61 Graad 12 R75

Poësie (Vir nie-moedertaal sprekers)

 • Poësie in Afrikaans.
 • Eie keuse.
ASA 62 Preprimêr 1 min R75
ASA 63 Graad 1 1 min R75
ASA 64 Graad 2 1 min R75
ASA 65 Graad 3 2 min R75
ASA 66 Graad 4 2 min R75
ASA 67 Graad 5 3 min R75
ASA 68 Graad 6 3 min R75
ASA 69 Graad 7 3 min R75
ASA 70 Graad 8 3 min R85
ASA 71 Graad 9 3 min R85
ASA 72 Graad 10 3 min R85
ASA 73 Graad 11 3 min R85
ASA 74 Graad 12 3 min R85

 
 
developed by This website was developed by ProsperO