Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Individuele Items ASA    

 
 

Poësie

 • 'n Formele aanbieding sonder enige gebare en bewegings
ASA 0 Pre-Primêr 1 min R80
ASA 1 Graad 1 1 min R80
ASA 2 Graad 2 2 min R80
ASA 3 Graad 3 2 min R80
ASA 4 Graad 4 2 min R80
ASA 5 Graad 5 3 min R80
ASA 6 Graad 6 3 min R80
ASA 7 Graad 7 3 min R80
ASA 8 Graad 8 3 min R90
ASA 9 Graad 9 3 min R90
ASA 10 Graad 10 4 min R90
ASA 11 Graad 11 4 min R90
ASA 12 Graad 12 4 min R90

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.  Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
ASA 13 Pre-Primêr 2 min R85
ASA 14 Graad 1 3 min R85
ASA 15 Graad 2 3 min R85
ASA 16 Graad 3 3 min R85
ASA 17 Graad 4 4 min R85
ASA 18 Graad 5 4 min R85
ASA 19 Graad 6 5 min R85
ASA 20 Graad 7 5 min R85
ASA 21 Graad 8 5 min R95
ASA 22 Graad 9 5 min R95
ASA 23 Graad 10 5 min R95
ASA 24 Graad 11 5 min R95
ASA 25 Graad 12 5 min R95

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
ASA 26 Graad 4 4 min R85
ASA 27 Graad 5 4 min R85
ASA 28 Graad 6 5 min R85
ASA 29 Graad 7 5 min R85
ASA 30 Graad 8 5 min R95
ASA 31 Graad 9 5 min R95
ASA 32 Graad 10 5 min R95
ASA 33 Graad 11 5 min R95
ASA 34 Graad 12 5 min R95

Voorbereide Mimiek 

 • 'n Mimiese voorstelling deur een persoon.
 • Tema - eie keuse. Rostrums mag gebruik word.
 • Swart drama drag 'n vereiste.
 • Verdere minimale gebruik van kostuums en grimering slegs om die karakter te omlyn.
 • Daar mag met klankeffekte geëksperimenteer word.
 • Geen rekwisiete word toegelaat nie.
 • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie.
ASA 35 Graad 4 3 min R85
ASA 36 Graad 5 3 min R85
ASA 37 Graad 6 3 min R85
ASA 38 Graad 7 3 min R85
ASA 39 Graad 8 4 min R95
ASA 40 Graad 9 4 min R95
ASA 41 Graad 10 4 min R95
ASA 42 Graad 11 4 min R95
ASA 43 Graad 12 4 min R95

Voorbereide Bladlees

ASA 44 Graad 3 R80
ASA 45                                                                           Graad 4                                           R80
ASA 46 Graad 5 R80
ASA 47 Graad 6 R80
ASA 48 Graad 7 R80
ASA 49 Graad 8 R80
ASA 50 Graad 9 R80
ASA 51 Graad 10 R80
ASA 52 Graad 11 R80
ASA 53 Graad 12 R80

Poësie (Vir nie-moedertaal sprekers)

 • Poësie in Afrikaans.
 • Eie keuse.
ASA 54 Pre-Primêr 1 min R80
ASA 55 Graad 1 1 min R80
ASA 56 Graad 2 1 min R80
ASA 57 Graad 3 2 min R80
ASA 58 Graad 4 2 min R80
ASA 59 Graad 5 3 min R80
ASA 60 Graad 6 3 min R80
ASA 61 Graad 7 3 min R80
ASA 62 Graad 8 3 min R90
ASA 63 Graad 9 3 min R90
ASA 64 Graad 10 3 min R90
ASA 65 Graad 11 3 min R90
ASA 66 Graad 12 3 min R90