Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afr Drama Spesiale Skole (kode ASA) Reëls    

 

Lees ook asb die Algemene Reëls

Let wel: Slegs leerders van Spesiale skole mag onder hierdie afdeling inskryf. Leerders van Spesiale skole mag ook nie onder ateljees (Kode A) of skoledrama (Kode AS) inskryf nie

1.            Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:

  •  Afrigters is verantwoordelik vir bogenoemde items    

2.            Kleredrag:

  • Aanbevole drag is skooldrag
  • Kleurbaadjies en sweetpaktoppe is toelaatbaar

3.           Keuse van stukke:

  • Alle items is eie keuse
  • ‘n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van ‘n afdeling aanbied nie
  • Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk aanbied nie