Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Onvoorbereide Items    

 

Alle onderwerpe en leesstukke word deur die beoordelaar verskaf

Poësie Bladlees

Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede
Tydsduur:    1½ min

AS 36 Graad 3 R 85
AS 37 Graad 4 R 85
AS 38 Graad 5 R 85
AS 39 Graad 6 R 85
AS 40 Graad 7 R 85

Prosa Bladlees

Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede
Tydsduur:    1½ min

AS 41 Graad 3 R 85
AS 42 Graad 4 R 85
AS 43 Graad 5 R 85
AS 44 Graad 6 R 85
AS 45 Graad 7 R 85

Onvoorbereide Redevoering

 • 'n Onvoorbereide toespraak moet gelewer word
 • Die toespraak moet 'n spesifieke standpunt vir of teen die onderwerp verdedig (dus oorredend van aard)
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf
 • Een word gekies. Notas mag byderhand gehou word
 • Bronne bv. HAT, Bybel, Groot Aanhalingsboek, ens. sal beskikbaar wees vir naslaanwerk
 • Voorbereidingstyd: 15 min  Kandidate moet dus 15 minute vooraf aanmeld om die onderwerpe te ontvang
 • Tydsduur:     4 min
AS 46 Graad 6 R 100
AS 47 Graad 7 R 100

Kreatiewe Advertensie   

 • Deelnemer moet 'n sekere produk adverteer bv. seep, tandepasta ens
 • Die onderwerp/voorwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word
 • Tydsduur:     1 min
AS 48 Graad 6 R 85
AS 49 Graad 7 R 85

Onvoorbereide Verhaalkuns   

 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig
 • Een onderwerp word gekies en 'n oorspronklike storie moet daaroor vertel word
 • Dit moet vertellende gedeeltes asook dialoog bevat
 • Gebare mag gebruik word, maar die kandidaat mag nie rondbeweeg nie
 • Tydsduur:     5 min
AS 50 Graad 6 R 100
AS 51 Graad 7 R 100