Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Individuele Items (kode AS)    

 
 
  • Alle items is eie keuse
 

Poësie

'n Formele aanbieding sonder enige gebare en bewegings

AS 0 Pre-Primêr 1 min R 85
AS 1 Graad 1 1 min R 85
AS 2 Graad 2 2 min R 85
AS 3 Graad 3 2 min R 85
AS 4 Graad 4 3 min R 85
AS 5 Graad 5 3 min R 85
AS 6 Graad 6 3 min R 85
AS 7 Graad 7 3 min R 85

Gedramatiseerde Poësie   

  • 'n Formele aanbieding wat aangevul word met bewegings en gebare
  • Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie
  • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels gebruik word nie
  • Geen rekwisiete of kostumering word toegelaat nie
AS 8 Pre-Primêr 2 min R 90
AS 9 Graad 1 3 min R 90
AS 10 Graad 2 3 min R 90
AS 11 Graad 3 3 min R 90
AS 12 Graad 4 4 min R 90
AS 13 Graad 5 4 min R 90
AS 14 Graad 6 5 min R 90
AS 15 Graad 7 5 min R 90

Poësie (vir nie-moedertaalsprekers)

  • Hierdie item is slegs vir leerders wat nie Afrikaans as moedertaal het nie
  • Poësie in Afrikaans word aangebied. (Geen ander taal nie)
  • Alle items eie keuse
AS 16 Pre-Primêr 1 min R 85
AS 17 Graad 1 1 min R 85
AS 18 Graad 2 2 min R 85
AS 19 Graad 3 2 min R 85
AS 20 Graad 4 3 min R 85
AS 21 Graad 5 3 min R 85
AS 22 Graad 6 3 min R 85
AS 23 Graad 7 3 min R 85
AS 24 Graad 8 3 min R 100
AS 25 Graad 9 3 min R 100
AS 26 Graad 10 3 min R 100
AS 27 Graad 11 3 min R 100
AS 28 Graad 12 3 min R 100

Prosa

  • 'n Gedeelte uit 'n prosawerk
  • Geen gebare of bewegings nie
AS 29 Graad 1 3 min R 85
AS 30 Graad 2 3 min R 85
AS 31 Graad 3 3 min R 85
AS 32 Graad 4 4 min R 85
AS 33 Graad 5 4 min R 85
AS 34 Graad 6 5 min R 85
AS 35 Graad 7 5 min R 85