Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide/Onvoorbereide Groepitems    

 

VOORBEREIDE GROEPITEMS

Alle items is eie keuse. Vir spreekkore gebruik asb die groep-inskrywingsvorm. Indien deelnemers aan ’n spreekkoor individuele sertifikate wil ontvang, moet al die name van die deelnemers op die inskrywingsvorm gemeld word. ’n Addisionele bedrag van R30 per sertifikaat is betaalbaar, andersins sal slegs een sertifikaat aan die spreekkoor uitgereik word. Gebruik asseblief een inskrywingsvorm per groep.

Die groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers, bv. Gr. 5 mag inskryf saam met Gr. 6 & Gr. 7. Gr. 6 mag egter nie inskryf saam met Gr. 4 & Gr. 5 nie).

Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as twee derdes van die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir 'n toekenning nie.

Gekose gedigte vir spreekkore moet asseblief vooraf by die tafel ingehandig word

 

Samespraak   

 • Gebruik asb die Ensemble Inskrywingsvorm
 • 'n Toneel (nie revue, kabaret of duo-poësie nie) in die kleine word aangebied deur twee deelnemers wat elk 'n deurlopende karakter vertolk
 • Kostuums, dekor en byklanke mag spaarsaam gebruik word
AS 52 Gr 4 en 5 8 min R 110
AS 53 Gr 6 en 7 10 min R 130

Eksperimentele of Kreatiewe groepwerk

 • Gebruik asb die Ensemble Inskrywingsvorm
 • Vier tot agt deelnemers. 'n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so 'n aanbieding ingesluit
 • 'n Gedig, prosa, dansdrama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word
 • Dit is nie 'n toneelstuk nie
 • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom 'n tema
 • Bykomende effekte soos o.a. beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat
AS 54 Gr 1 - 4 7 min R 275
AS 55 Gr 5 - 7 10 min R 295

Spreekkoor (minimum van 25 deelnemers) 

 • Gebruik asb die Groep Inskrywingsvorm
 • 'n Formele aanbieding van een gedig sonder beweging of gebare
AS 56 Graad 1 - 3 3 min R 245
AS 57 Graad 4 - 5 4 min R 255
AS 58 Graad 6 - 7 5 min R 265

Gedramatiseerde Spreekkoor  (minimum van 25 deelnemers) 

 • Gebruik asb die Groep Inskrywingsvorm
 • Een gedig word deur 'n groep deelnemers aangebied terwyl geëksperimenteer word met stilistiese of vrye bewegings en gebare. Kostuums mag minimaal aangewend word
AS 59 Graad 1 - 3 3 min R 245
AS 60 Graad 4 - 5 4 min R 255
AS 61 Graad 6 - 7 5 min R 265
 

ONVOORBEREIDE GROEPITEMS

Kettingverhale     

 • Drie tot tien deelnemers
 • Gebruik asb die Groep Inskrywingsvorm
 • Die item kan stilstaande of sittend aangebied word
 • Handgebare/klanknabootsing mag gebruik word
 • Die verhaal moet 'n begin, 'n middel en 'n einde hê
 • Die onderwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word
 • Deelnemers moet dus 10 min voor die tyd opdaag
AS 62                                                     Graad 6 en 7 3 min          R 245