Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Groepitems    

 


Alle items is eie keuse. Gebruik asseblief 1 inskrywingsvorm per groep.


Die groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers.(Bv. Gr. 5 mag inskryf saam met Gr.6 & Gr.7. Gr. 6 mag egter nie inskryf saam met Gr. 4 & Gr. 5 nie).
Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as twee derdes van die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir toekennings nie.

Gekose gedigte vir spreekkore moet asseblief vooraf by die tafel ingehandig word.

Spreekkoor

(minimum van 25 deelnemers) 

  • 'n Formele aanbieding van een gedig sonder beweging of gebare.
AS 45 Graad 1 R285 3 min
AS 46 Graad 2 R285 3 min
AS 47 Graad 3 R285 4 min
AS 48 Graad 4 R285 4 min
AS 49 Graad 5 R285 4 min
AS 50 Graad 6 R285 5 min
AS 51 Graad 7 R285 5 min

Gedramatiseerde Spreekkoor

(minimum van 25 deelnemers) 

  • Een gedig word deur 'n groep deelnemers aangebied terwyl geëksperimenteer word met stilistiese of vrye bewegings en gebare. Kostuums mag minimaal aangewend word.
AS 52 Graad 1 R285 3 min
AS 53 Graad 2 R285 3 min
AS 54 Graad 3 R285 4 min
AS 55 Graad 4 R285 4 min
AS 56 Graad 5 R285 4 min
AS 57 Graad 6 R285 5 min
AS 58 Graad 7 R285 5 min

Eksperimentele of Kreatiewe groepwerk

  • Vier tot agt deelnemers. 'n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so 'n aanbieding ingesluit.
  • 'n Gedig, prosa, dansdrama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word.
  • Dit is nie 'n toneelstuk nie.
  • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom 'n tema.
  • Bykomende effekte soos o.a. beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie.
  • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat.
AS 59 Gr 1 - Gr 4 R185 7 min
AS 60 Gr 5 - Gr 7 R190 10 min

 
 
developed by This website was developed by ProsperO