Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Onvoorbereide Individuele Items    

 

 

Alle onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.

Kreatiewe Advertensie

 • Die deelnemer moet 'n sekere produk adverteer bv. seep, tandepasta ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
A 93
Graad 6 1 min R80
A 94
Graad 7 1 min R80
A 95
Graad 8 1½ min R85
A 96
Graad 9 1½ min R85
A 97
Graad 10 1½ min R85
A 98
Graad 11 1½ min R85
A 99 Graad 12 1½ min R85

Onvoorbereide Bladlees Poësie

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 100 Graad 5 1½ min R70
A 101 Graad 6 1½ min R70
A 102 Graad 7 1½ min R70
A 103 Graad 8 2 min R70
A 104 Graad 9 2 min R70
A 105 Graad 10 2 min R70
A 106 Graad 11 2 min R70
A 107 Graad 12 2 min R70

Onvoorbereide Bladlees Prosa

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 108 Graad 5 1½ min R70
A 109 Graad 6 1½ min R70
A 110 Graad 7 1½ min R70
A 111 Graad 8 2 min R70
A 112 Graad 9 2 min R70
A 113 Graad 10 2 min R70
A 114 Graad 11 2 min R70
A 115 Graad 12 2 min R70

Improvisasie

 • 'n Oorspronklike toneeltjie moet aangebied word deur een persoon waarin 'n situasie deur middel van spraak, gebare en beweging uitgebeeld word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede beskikbaar gestel.
 • Die deelnemer moet 1 onderwerp kies en self aankondig.
 • 'n Vrye interpretasie waar gebruik gemaak word van 'n verteller, karakter, uitbeelding en gesprekke met 'n denkbeeldige karakter (die verteller mag egter nie oorheers nie) of 'n tradisionele interpretasie waar een karakter voortdurend met 'n fiktiewe persoon in wisselwerking is.
A 116 Graad 5 3 min R80
A 117 Graad 6 3 min R80
A 118 Graad 7 3 min R80

Gevorderde Improvisasie

 • Die deelnemer MOET gebruik maak van dekor en rekwisiete wat op die verhoog geplaas is en dit as sulks gebruik.
 • Geen onderwerp hoef aangekondig te word nie. Dit moet in monoloogvorm aangebied word.
 • Voorbereidingstyd: 1 minuut
A 119 Graad 8 3 min R85
A 120 Graad 9 3 min R85
A 121 Graad 10 3 min R85
A 122 Graad 11 3 min R85
A 123 Graad 12 3 min R85

Onvoorbereide Mimiek

 • 'n Oorspronklike toneeltjie waarin 'n situasie slegs deur gebare en beweging uitgebeeld word, moet aangebied word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
 • Een word gekies en self aangekondig.
A 124 Graad 5 3 min R80
A 125 Graad 6 3 min R80
A 126 Graad 7 3 min R80
A 127 Graad 8 3 min R85
A 128 Graad 9 3 min R85
A 129 Graad 10 3 min R85
A 130 Graad 11 3 min R85
A 131 Graad 12 3 min R85

Onvoorbereide Verhaalkuns

 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
 • Een onderwerp word gekies en ‘n oorspronklike storie moet daaroor vertel word.
 • Dit moet vertellende gedeeltes asook dialoog bevat.
 • Gebare mag gebruik word, maar die kandidaat mag nie rondbeweeg nie.
A 132 Graad 6 5 min R80
A 133 Graad 7 5 min R80
A 134 Graad 8 5 min R85
A 135 Graad 9 5 min R85
A 136 Graad 10 5 min R85
A 137 Graad 11 5 min R85
A 138 Graad 12 5 min R85

Onvoorbereide Redevoering

 • Die toespraak moet ‘n spesifieke standpunt vir of teen die onderwerp verdedig (dus oorredend van aard).
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Een word gekies.
 • Notas mag byderhand gehou word.
 • Bronne bv. HAT, Bybel, ens. sal beskikbaar wees vir naslaanwerk.
 • Voorbereidingstyd:   15 min  Deelnemers moet dus 15 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 139 Graad 6 4 min R80
A 140 Graad 7 4 min R80
A 141 Graad 8 5 min R85
A 142 Graad 9 5 min R85
A 143 Graad 10 5 min R85
A 144 Graad 11 5 min R85
A 145 Graad 12 5 min R85

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO