Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Onvoorbereide Individuele Items    

 

Alle onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.

Kreatiewe Advertensie

 • Die deelnemer moet 'n sekere produk adverteer bv. seep, tandepasta ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
A 96 Graad 6 1 min R75
A 97 Graad 7 1 min R75
A 98 Graad 8 1½ min R75
A 99 Graad 9 1½ min R75
A 100 Graad 10 1½ min R75
A 101 Graad 11 1½ min R75
A 102 Graad 12 1½ min R75

Onvoorbereide Bladlees Poësie

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 103 Graad 5 1½ min R75
A 104 Graad 6 1½ min R75
A 105 Graad 7 1½ min R75
A 106 Graad 8 2 min R75
A 107 Graad 9 2 min R75
A 108 Graad 10 2 min R75
A 109 Graad 11 2 min R75
A 110 Graad 12 2 min R75

Onvoorbereide Bladlees Prosa

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 111 Graad 5 1½ min R75
A 112 Graad 6 1½ min R75
A 113 Graad 7 1½ min R75
A 114 Graad 8 2 min R75
A 115 Graad 9 2 min R75
A 116 Graad 10 2 min R75
A 117 Graad 11 2 min R75
A 118 Graad 12 2 min R75

Improvisasie

 • 'n Oorspronklike toneeltjie moet aangebied word deur een persoon waarin 'n situasie deur middel van spraak, gebare en beweging uitgebeeld word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede beskikbaar gestel.
 • Die deelnemer moet 1 onderwerp kies en self aankondig.
 • 'n Vrye interpretasie waar gebruik gemaak word van 'n verteller, karakter, uitbeelding en gesprekke met 'n denkbeeldige karakter (die verteller mag egter nie oorheers nie) of 'n tradisionele interpretasie waar een karakter voortdurend met 'n fiktiewe persoon in wisselwerking is.
A 119 Graad 5 3 min R90
A 120 Graad 6 3 min R90
A 121 Graad 7 3 min R90

Gevorderde Improvisasie

 • Die deelnemer MOET gebruik maak van dekor en rekwisiete wat op die verhoog geplaas is en dit as sulks gebruik.
 • Geen onderwerp hoef aangekondig te word nie. Dit moet in monoloogvorm aangebied word.
 • Voorbereidingstyd: 1 minuut
A 122 Graad 8 3 min R90
A 123 Graad 9 3 min R90
A 124 Graad 10 3 min R90
A 125 Graad 11 3 min R90
A 126 Graad 12 3 min R90

Onvoorbereide Mimiek

 • 'n Oorspronklike toneeltjie waarin 'n situasie slegs deur gebare en beweging uitgebeeld word, moet aangebied word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
 • Een word gekies en self aangekondig.
A 127 Graad 5 3 min R90
A 128 Graad 6 3 min R90
A 129 Graad 7 3 min R90
A 130 Graad 8 3 min R90
A 131 Graad 9 3 min R90
A 132 Graad 10 3 min R90
A 133 Graad 11 3 min R90
A 134 Graad 12 3 min R90

Onvoorbereide Verhaalkuns

 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
 • Een onderwerp word gekies en ‘n oorspronklike storie moet daaroor vertel word.
 • Dit moet vertellende gedeeltes asook dialoog bevat.
 • Gebare mag gebruik word, maar die kandidaat mag nie rondbeweeg nie.
A 135 Graad 6 5 min R90
A 136 Graad 7 5 min R90
A 137 Graad 8 5 min R90
A 138 Graad 9 5 min R90
A 139 Graad 10 5 min R90
A 140 Graad 11 5 min R90
A 141 Graad 12 5 min R90

Onvoorbereide Redevoering

 • Die toespraak moet ‘n spesifieke standpunt vir of teen die onderwerp verdedig (dus oorredend van aard).
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Een word gekies.
 • Notas mag byderhand gehou word.
 • Bronne bv. HAT, Bybel, ens. sal beskikbaar wees vir naslaanwerk.
 • Voorbereidingstyd:   15 min  Deelnemers moet dus 15 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 142 Graad 6 4 min R90
A 143 Graad 7 4 min R90
A 144 Graad 8 5 min R90
A 145 Graad 9 5 min R90
A 146 Graad 10 5 min R90
A 147 Graad 11 5 min R90
A 148 Graad 12 5 min R90

 
 
developed by This website was developed by ProsperO