Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Onvoorbereide Individuele Items    

 
 

Alle onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.

Kreatiewe Advertensie

 • Die deelnemer moet 'n sekere produk adverteer bv. seep, tandepasta ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
A 114 Graad 6 1 min R85
A 115 Graad 7 1 min R85
A 116 Graad 8 1½ min R90
A 117 Graad 9 1½ min R90
A 118 Graad 10 1½ min R90
A 119 Graad 11 1½ min R90
A 120 Graad 12 1½ min R90
A 121 Oop 1½ min R90

Poësie Bladlees

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 122 Graad 5 1½ min R85
A 123 Graad 6 1½ min R85
A 124 Graad 7 1½ min R85
A 125 Graad 8 2 min R90
A 126 Graad 9 2 min R90
A 127 Graad 10 2 min R90
A 128 Graad 11 2 min R90
A 129 Graad 12 2 min R90
A 130 Oop 2 min R90

Prosa Bladlees

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 131 Graad 5 1½ min R85
A 132 Graad 6 1½ min R85
A 133 Graad 7 1½ min R85
A 134 Graad 8 2 min R90
A 135 Graad 9 2 min R90
A 136 Graad 10 2 min R90
A 137 Graad 11 2 min R90
A 138 Graad 12 2 min R90
A 139 Oop 2 min R90

Improvisasie

 • 'n Oorspronklike toneeltjie moet aangebied word deur een persoon waarin 'n situasie deur middel van spraak, gebare en beweging uitgebeeld word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede beskikbaar gestel.
 • Die deelnemer moet 1 onderwerp kies en self aankondig.
 • Word in monoloogvorm uitgebeeld.
A 140 Graad 5 3 min R90
A 141 Graad 6 3 min R90
A 142 Graad 7 3 min R90

Gevorderde Improvisasie

 • Die deelnemer MOET gebruik maak van dekor en rekwisiete wat op die verhoog geplaas is en dit as sulks gebruik.
 • Geen onderwerp hoef aangekondig te word nie. Dit moet in monoloogvorm aangebied word.
 • Voorbereidingstyd: 1 minuut
A 143 Graad 8 3 min R100
A 144 Graad 9 3 min R100
A 145 Graad 10 3 min R100
A 146 Graad 11 3 min R100
A 147 Graad 12 3 min R100
A 148 Oop 3 min R100

Onvoorbereide Mimiek

 • 'n Oorspronklike toneeltjie waarin 'n situasie slegs deur gebare en beweging uitgebeeld word, moet aangebied word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
A 149 Graad 5 3 min R100
A 150 Graad 6 3 min R100
A 151 Graad 7 3 min R100
A 152 Graad 8 3 min R100
A 153 Graad 9 3 min R100
A 154 Graad 10 3 min R100
A 155 Graad 11 3 min R100
A 156 Graad 12 3 min R100
A 157 Oop 3 min R100