Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Onvoorbereide Individuele Items    

 
 

Alle onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.

Kreatiewe Advertensie

 • Die deelnemer moet 'n sekere produk adverteer bv. seep, tandepasta ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
A 110 Graad 6 1 min R85
A 111 Graad 7 1 min R85
A 112 Graad 8 1½ min R90
A 113 Graad 9 1½ min R90
A 114 Graad 10 1½ min R90
A 115 Graad 11 1½ min R90
A 116 Graad 12 1½ min R90
A 117 Oop 1½ min R90

Poësie Bladlees

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 118 Graad 5 1½ min R85
A 119 Graad 6 1½ min R85
A 120 Graad 7 1½ min R85
A 121 Graad 8 2 min R90
A 122 Graad 9 2 min R90
A 123 Graad 10 2 min R90
A 124 Graad 11 2 min R90
A 125 Graad 12 2 min R90
A 126 Oop 2 min R90

Prosa Bladlees

 • Vyf minute voorbereiding word toegelaat voor optrede.
A 127 Graad 5 1½ min R85
A 128 Graad 6 1½ min R85
A 129 Graad 7 1½ min R85
A 130 Graad 8 2 min R90
A 131 Graad 9 2 min R90
A 132 Graad 10 2 min R90
A 133 Graad 11 2 min R90
A 134 Graad 12 2 min R90
A 135 Oop 2 min R90

Improvisasie

 • 'n Oorspronklike toneeltjie moet aangebied word deur een persoon waarin 'n situasie deur middel van spraak, gebare en beweging uitgebeeld word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede beskikbaar gestel.
 • Die deelnemer moet 1 onderwerp kies en self aankondig.
 • Word in monoloogvorm uitgebeeld.
A 136 Graad 5 3 min R90
A 137 Graad 6 3 min R90
A 138 Graad 7 3 min R90

Gevorderde Improvisasie

 • Die deelnemer MOET gebruik maak van dekor en rekwisiete wat op die verhoog geplaas is en dit as sulks gebruik.
 • Geen onderwerp hoef aangekondig te word nie. Dit moet in monoloogvorm aangebied word.
 • Voorbereidingstyd: 1 minuut
A 139 Graad 8 3 min R100
A 140 Graad 9 3 min R100
A 141 Graad 10 3 min R100
A 142 Graad 11 3 min R100
A 143 Graad 12 3 min R100
A 144 Oop 3 min R100
 

Onvoorbereide Mimiek

 • 'n Oorspronklike toneeltjie waarin 'n situasie slegs deur gebare en beweging uitgebeeld word, moet aangebied word.
 • Twee onderwerpe word 5 minute voor optrede aan die deelnemer oorhandig.
A 145 Graad 5 3 min R100
A 146 Graad 6 3 min R100
A 147 Graad 7 3 min R100
A 148 Graad 8 3 min R100
A 149 Graad 9 3 min R100
A 150 Graad 10 3 min R100
A 151 Graad 11 3 min R100
A 152 Graad 12 3 min R100
A 153 Oop 3 min R100

Bring en Brag

 • Deelnemer gee 'n demonstrasie/verduideliking in suiwer en logiese taalgebruik van stokperdjie, belangstelling of 'n bekendstelling van hoe iets werk.
 • Kostumering en rekwisiete is toelaatbaar.
 • Items wat saamgebring word vir demonstrasie of verduideliking moet binne perke wees.
A 154 Graad 1 - 4 5 min R85
A 155 Graad 5 - 7 5 min R85
A 156 Graad 8 -10 5 min R85
A 157 Graad 11 - 12 5 min R85