Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Individuele Items    

 

NEEM ASB KENNIS DAT HIERDIE AFDELING UITGESTEL IS TOT SEPTEMBER
 

LET WEL:
-   Hierdie afdeling is slegs vir Hoërskoolleerders asook leerders wat by 'n ateljee of dramaskool onderrig ontvang.
-   Alle items se temas is eie keuse.

Poësie

A 0 Pre-Primêr 1 min R80
A 1 Graad 1 2 min R80
A 2 Graad 2 2 min R80
A 3 Graad 3 2 min R80
A 4 Graad 4 3 min R80
A 5 Graad 5 3 min R80
A 6 Graad 6 3 min R80
A 7 Graad 7 3 min R80
A 8 Graad 8 3 min R90
A 9 Graad 9 3 min R90
A 10 Graad 10 3 min R90
A 11 Graad 11 3 min R90
A 12 Graad 12 3 min R90

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.
 • Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie. 
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 13 Pre-Primêr 2 min R85
A 14 Graad 1 3 min R85
A 15 Graad 2 3 min R85
A 16 Graad 3 3 min R85
A 17 Graad 4 4 min R85
A 18 Graad 5 4 min R85
A 19 Graad 6 5 min R85
A 20 Graad 7 5 min R85
A 21 Graad 8 5 min R95
A 22 Graad 9 5 min R95
A 23 Graad 10 5 min R95
A 24 Graad 11 5 min R95
A 25 Graad 12 5 min R95

Prosa

 • 'n Gedeelte uit 'n prosawerk.
 • Geen gebare/bewegings nie.
A 26                                           Graad 1 3 min       R80        
A 27 Graad 2 3 min R80
A 28 Graad 3 3 min R80
A 29 Graad 4 4 min R80
A 30 Graad 5 4 min R80
A 31 Graad 6 5 min R80
A 32 Graad 7 5 min R80
A 33 Graad 8 5 min R90
A 34 Graad 9 5 min R90
A 35 Graad 10 5 min R90
A 36 Graad 11 5 min R90
A 37 Graad 12 5 min R90

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 38                                         Graad 1 3 min       R85       
A 39 Graad 2 3 min R85
A 40 Graad 3 3 min R85
A 41 Graad 4 4 min R85
A 42 Graad 5 4 min R85
A 43 Graad 6 5 min R85
A 44 Graad 7 5 min R85
A 45 Graad 8 5 min R95
A 46 Graad 9 5 min R95
A 47 Graad 10 5 min R95
A 48 Graad 11 5 min R95
A 49 Graad 12 5 min R95

Karakteruitbeelding

 • 'n Voorstelling deur een persoon wat d.m.v. woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld.
 • 'n Samehangende gedeelte uit 'n toneelstuk of 'n verwerking uit 'n prosawerk kan gebruik word.
 • Slegs dialoog toelaatbaar.
A 50                                                 Graad 4    4 min            R95        
A 51 Graad 5 5 min R95
A 52 Graad 6 5 min R95
A 53 Graad 7 5 min R95
A 54 Graad 8 6 min R95
A 55 Graad 9 6 min R95
A 56 Graad 10 7 min R95
A 57 Graad 11 7 min R95
A 58 Graad 12 7 min R95

Monoloog

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld.
 • Speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit kan  humoristies of dramaties van aard wees.
 • Kostuums is toelaatbaar (realisties of eksperimenteel) asook rekwisiete.
A 59                                       Graad 3 3 min       R95    
A 60 Graad 4 4 min R95
A 61 Graad 5 4 min R95
A 62 Graad 6 5 min R95
A 63 Graad 7 5 min R95

Monoloog (Dramaties)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET dramaties van aard wees.
 • Kostumering (realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.
A 64 Graad 8 5 min R95
A 65 Graad 9 5 min R95
A 66 Graad 10 5 min R95
A 67 Graad 11 5 min R95
A 68 Graad 12 5 min R95

Monoloog (Komies)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET komies van aard wees.
 • Kostuums (realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.
A 69 Graad 8 5 min R95
A 70 Graad 9 5 min R95
A 71 Graad 10 5 min R95
A 72 Graad 11 5 min R95
A 73 Graad 12 5 min R95

Voorbereide Mimiek

 • ‘n Mimiese voorstelling deur een persoon.
 • Tema – eie keuse. Rostrums mag gebruik word.
 • Swart dramadrag ‘n vereiste.
 • Daar mag klankeffekte of musiek gebruik word.
 • GEEN rekwisiete word toegelaat nie.
 • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie.
A 74                                         Graad 3 3 min      R95        
A 75 Graad 4 3 min R95
A 76 Graad 5 3 min R95
A 77 Graad 6 3 min R95
A 78 Graad 7 3 min R95
A 79 Graad 8 4 min R95
A 80 Graad 9 4 min R95
A 81 Graad 10 4 min R95
A 82 Graad 11 4 min R95
A 83 Graad 12 4 min R95

Individuele Poppespel

 • Oorspronklike verhaal
A 84                                              Laerskool 12 min       R95         
A 85 Hoërskool 12 min R95
 

Voordragkonsertprogram

 • Sien riglyne by Spesiale Reëls
A 86 Graad 6 15 min R145
A 87 Graad 7 15 min R145
A 88 Graad 8 15 min R145
A 89 Graad 9 15 min R145
A 90 Graad 10 20 min R145
A 91 Graad 11 20 min R145
A 92 Graad 12 20 min R145
 

Voorbereide Redevoering

 • Die toespraak moet 'n spesifieke standpunt vir of teen die onderwerp verdedig (dus oorredend van aard). Notas mag byderhand gehou word
A 142 Graad 6 4 min R85
A 143 Graad 7 4 min R85
A 144 Graad 8 5 min R95
A 145 Graad 9 5 min R95
A 146 Graad 10 5 min R95
A 147 Graad 11 5 min R95
A 148 Graad 12 5 min R95