Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Individuele Items    

 

INSKRYWINGS SLUIT 4 MAART 2019                                       GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE!

SLUITINGSDATUM VIR BETALINGS 5 APRIL 2019                    GEEN LAAT BETALINGS SAL AANVAAR WORD NIE!

 

LET WEL:   Slegs deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is.
                       Hoërskoolleerders neem aan hierdie afdeling deel.
                       Alle items se temas is eie keuse.
                       Inskrywingsgeld word per deelnemer betaal.

Poësie

A 0 Preprimêr 1 min R75
A 1 Graad 1 2 min R75
A 2 Graad 2 2 min R75
A 3 Graad 3 2 min R75
A 4 Graad 4 3 min R75
A 5 Graad 5 3 min R75
A 6 Graad 6 3 min R75
A 7 Graad 7 3 min R75
A 8 Graad 8 3 min R85
A 9 Graad 9 3 min R85
A 10 Graad 10 3 min R85
A 11 Graad 11 3 min R85
A 12 Graad 12 3 min R85

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.
 • Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie. 
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 13 Preprimêr 2 min R80
A 14 Graad 1 3 min R80
A 15 Graad 2 3 min R80
A 16 Graad 3 3 min R80
A 17 Graad 4 4 min R80
A 18 Graad 5 4 min R80
A 19 Graad 6 5 min R80
A 20 Graad 7 5 min R80
A 21 Graad 8 5 min R90
A 22 Graad 9 5 min R90
A 23 Graad 10 5 min R90
A 24 Graad 11 5 min R90
A 25 Graad 12 5 min R90

Prosa

 • 'n Gedeelte uit 'n prosawerk.
 • Geen gebare/bewegings nie.
A 26 Graad 1 3 min R75
A 27 Graad 2 3 min R75
A 28 Graad 3 3 min R75
A 29 Graad 4 4 min R75
A 30 Graad 5 4 min R75
A 31 Graad 6 5 min R75
A 32 Graad 7 5 min R75
A 33 Graad 8 5 min R85
A 34 Graad 9 5 min R85
A 35 Graad 10 5 min R85
A 36 Graad 11 5 min R85
A 37 Graad 12 5 min R85

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 38 Graad 1 3 min R80
A 39 Graad 2 3 min R80
A 40 Graad 3 3 min R80
A 41 Graad 4 4 min R80
A 42 Graad 5 4 min R80
A 43 Graad 6 5 min R80
A 44 Graad 7 5 min R80
A 45 Graad 8 5 min R90
A 46 Graad 9 5 min R90
A 47 Graad 10 5 min R90
A 48 Graad 11 5 min R90
A 49 Graad 12 5 min R90

Karakteruitbeelding

 • 'n Voorstelling deur een persoon wat d.m.v. woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld.
 • 'n Samehangende gedeelte uit 'n toneelstuk of 'n verwerking uit 'n prosawerk kan gebruik word.
 • Slegs dialoog toelaatbaar.
A 50 Graad 4 4 min R90
A 51 Graad 5 5 min R90
A 52 Graad 6 5 min R90
A 53 Graad 7 5 min R90
A 54 Graad 8 6 min R90
A 55 Graad 9 6 min R90
A 56 Graad 10 7 min R90
A 57 Graad 11 7 min R90
A 58 Graad 12 7 min R90

Monoloog

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld.
 • Speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit kan  humoristies of dramaties van aard wees.
 • Kostuums is toelaatbaar (realisties of eksperimenteel)asook rekwisiete.
A 59 Graad 3 3 min R90
A 60 Graad 4 4 min R90
A 61 Graad 5 4 min R90
A 62 Graad 6 5 min R90
A 63 Graad 7 5 min R90

Monoloog (Dramaties)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET dramaties van aard wees.
 • Kostumering(realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.
A 64 Graad 8 5 min R90
A 65 Graad 9 5 min R90
A 66 Graad 10 5 min R90
A 67 Graad 11 5 min R90
A 68 Graad 12 5 min R90

Monoloog (Komies)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET komies van aard wees.
 • Kostuums(realisties of eksperimenteel)en rekwisiete is toelaatbaar.
A 69 Graad 8 5 min R90
A 70 Graad 9 5 min R90
A 71 Graad 10 5 min R90
A 72 Graad 11 5 min R90
A 73 Graad 12 5 min R90

Voorbereide Mimiek

 • ‘n Mimiese voorstelling deur een persoon.
 • Tema – eie keuse. Rostrums mag gebruik word.
 • Swart dramadrag ‘n vereiste.
 • Daar mag klankeffekte of musiek gebruik word.
 • GEEN rekwisiete word toegelaat nie.
 • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie.
A 74                                         Graad 3 3 min      R90    
A 75 Graad 4 3 min R90
A 76 Graad 5 3 min R90
A 77 Graad 6 3 min R90
A 78 Graad 7 3 min R90
A 79 Graad 8 4 min R90
A 80 Graad 9 4 min R90
A 81 Graad 10 4 min R90
A 82 Graad 11 4 min R90
A 83 Graad 12 4 min R90

Individuele Poppespel

 • (Oorspronklike verhaal)
A 84                                                                                                                                                         Laerskool          12 min         R90
A 85 Hoërskool 12 min R90

Voordragkonsertprogram

 • Sien riglyne by Spesiale Reëls
A 86 Graad 6 15 min R135
A 87 Graad 7 15 min R135
A 88 Graad 8 15 min R135
A 89 Graad 9 15 min R135
A 90 Graad 10 20 min R135
A 91 Graad 11 20 min R135
A 92 Graad 12 20 min R135

Skryfkuns (Eie werk)

 • Die werk moet deur die deelnemer self geskryf word.
 • Dui die tydsduur op die inskrywingsvorm aan onder die opskrif  Beskrywing van item.
 • Die maksimum tydsduur is 3 minute.
A 93                                                     Graad 7 en onder         R90           
A 94 Graad 8 en 9 R90
A 95 Graad 10 tot 12 R90
 
 
developed by This website was developed by ProsperO