Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Individuele Items    

 

LEES ASB DIE SPESIALE REËLS VOORDAT U INSKRYF

LET WEL:
-   Slegs deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is mag aan hierdie afdelings deelneeem.
-   Alle items is eie keuse.

Poësie

A 0 Pre-Primêr 1 min R85
A 1 Graad 1 2 min R85
A 2 Graad 2 2 min R85
A 3 Graad 3 2 min R85
A 4 Graad 4 3 min R85
A 5 Graad 5 3 min R85
A 6 Graad 6 3 min R85
A 7 Graad 7 3 min R85
A 8 Graad 8 3 min R100
A 9 Graad 9 3 min R100
A 10 Graad 10 3 min R100
A 11 Graad 11 3 min R100
A 12 Graad 12 3 min R100
A 13 Oop 3 min R100

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word met bewegings en gebare.
 • Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie. 
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 14 Pre-Primêr 2 min R90
A 15 Graad 1 3 min R90
A 16 Graad 2 3 min R90
A 17 Graad 3 3 min R90
A 18 Graad 4 4 min R90
A 19 Graad 5 4 min R90
A 20 Graad 6 5 min R90
A 21 Graad 7 5 min R90
A 22 Graad 8 5 min R105
A 23 Graad 9 5 min R105
A 24 Graad 10 5 min R105
A 25 Graad 11 5 min R105
A 26 Graad 12 5 min R105
A 27 Oop 5 min R105

Prosa

 • 'n Gedeelte uit 'n prosawerk.
 • Geen gebare/bewegings nie.
A 28                                          Graad 1 3 min       R85        
A 29 Graad 2 3 min R85
A 30 Graad 3 3 min R85
A 31 Graad 4 4 min R85
A 32 Graad 5 4 min R85
A 33 Graad 6 5 min R85
A 34 Graad 7 5 min R85
A 35 Graad 8 5 min R100
A 36 Graad 9 5 min R100
A 37 Graad 10 5 min R100
A 38 Graad 11 5 min R100
A 39 Graad 12 5 min R100
A 40 Oop 5 min R100

Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
A 41                                      Graad 1 3 min       R90       
A 42 Graad 2 3 min R90
A 43 Graad 3 3 min R90
A 44 Graad 4 4 min R90
A 45 Graad 5 4 min R90
A 46 Graad 6 5 min R90
A 47 Graad 7 5 min R90
A 48 Graad 8 5 min R105
A 49 Graad 9 5 min R105
A 50 Graad 10 5 min R105
A 51 Graad 11 5 min R105
A 52 Graad 12 5 min R105
A 53 Oop 5 min R105

Karakteruitbeelding

 • 'n Voorstelling deur een persoon wat d.m.v. woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld.
 • 'n Samehangende gedeelte uit 'n toneelstuk of 'n verwerking uit 'n prosawerk kan gebruik word.
 • Slegs dialoog toelaatbaar.
A 54                                               Graad 4    4 min            R100      
A 55 Graad 5 5 min R100
A 56 Graad 6 5 min R100
A 57 Graad 7 5 min R100
A 58 Graad 8 6 min R110
A 59 Graad 9 6 min R110
A 60 Graad 10 7 min R120
A 61 Graad 11 7 min R120
A 62 Graad 12 7 min R120
A 63 Oop 7 min R120

Monoloog

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld.
 • Speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit kan  humoristies of dramaties van aard wees.
 • Kostuums is toelaatbaar (realisties of eksperimenteel) asook rekwisiete.
A 64                                      Graad 3 3 min       R100    
A 65 Graad 4 4 min R100
A 66 Graad 5 4 min R100
A 67 Graad 6 5 min R100
A 68 Graad 7 5 min R100

Monoloog (Dramaties)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET dramaties van aard wees.
 • Kostumering (realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.
A 69 Graad 8 5 min R110
A 70 Graad 9 5 min R110
A 71 Graad 10 5 min R110
A 72 Graad 11 5 min R110
A 73 Graad 12 5 min R110
A 74 Oop 5 min R110

Monoloog (Komies)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET komies van aard wees.
 • Kostuums (realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.
A 75 Graad 8 5 min R110
A 76 Graad 9 5 min R110
A 77 Graad 10 5 min R110
A 78 Graad 11 5 min R110
A 79 Graad 12 5 min R110
A 80 Oop 5 min R110

Voorbereide Mimiek

 • Tema – eie keuse.
 • Swart dramadrag ‘n vereiste.
 • Daar mag klankeffekte of musiek gebruik word.
 • GEEN rekwisiete word toegelaat nie.
 • Spraak mag nie gebruik word nie.
A 81                                        Graad 3 3 min      R90       
A 82 Graad 4 3 min R90
A 83 Graad 5 3 min R90
A 84 Graad 6 3 min R90
A 85 Graad 7 3 min R90
A 86 Graad 8 4 min R100
A 87 Graad 9 4 min R100
A 88 Graad 10 4 min R100
A 89 Graad 11 4 min R100
A 90 Graad 12 4 min R100
A 91 Oop 4 min R100

Individuele Poppespel

 • Oorspronklike verhaal
A 92                                             Laerskool 15 min       R200       
A 93 Hoërskool 15 min R200
A 94 Oop 15 min R200
 

Voordragkonsertprogram

 • Sien riglyne by Spesiale Reëls
A 95 Graad 6 15 min R200
A 96 Graad 7 15 min R200
A 97 Graad 8 15 min R200
A 98 Graad 9 15 min R200
A 99 Graad 10 15 min R200
A 100 Graad 11 15 min R200
A 101 Graad 12 15 min R200
A 102 Oop 15 min R200

Voorbereide Redevoering

 • Die toespraak moet 'n spesifieke standpunt vir of teen die onderwerp verdedig (dus oorredend van aard).
 • Notas mag byderhand gehou word
A 103 Graad 6 4 min R90
A 104 Graad 7 4 min R90
A 105 Graad 8 5 min R100
A 106 Graad 9 5 min R100
A 107 Graad 10 5 min R100
A 108 Graad 11 5 min R100
A 109 Graad 12 5 min R100

Bring en Brag

 • Deelnemer gee 'n demonstrasie/verduideliking in suiwer en logiese taalgebruik van stokperdjie, belangstelling of 'n bekendstelling van hoe iets werk.
 • Kostumering en rekwisiete is toelaatbaar.
 • Items wat saamgebring word vir demonstrasie of verduideliking moet binne perke wees.
A 110 Graad 1 - 4 5 min R85
A 111 Graad 5 - 7 5 min R85
A 112 Graad 8 - 10 5 min R85
A 113 Graad 11 - 12 5 min R85