Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Individuele Items    

 

 • INSKRYWINGS SLUIT 4 MAART 2019                                                                   GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE!

 • SLUITINGSDATUM VIR BETALINGS 5 APRIL 2019                                               GEEN LAAT BETALINGS SAL AANVAAR WORD NIE!

LET WEL: Slegs deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is.

        Hoërskoolleerders neem aan hierdie afdeling deel.

                Alle items is eie keuse.

                Inskrywingsgeld word per deelnemer betaal.

Poësie

A 0 Pre-primêr 1 min R75
A 1 Graad 1 2 min R75
A 2 Graad 2 2 min R75
A 3 Graad 3 2 min R75
A 4 Graad 4 3 min R75
A 5 Graad 5 3 min R75
A 6 Graad 6 3 min R75
A 7 Graad 7 3 min R75
A 8 Graad 8 3 min R85
A 9 Graad 9 3 min R85
A 10 Graad 10 3 min R85
A 11 Graad 11 3 min R85
A 12 Graad 12 3 min R85

Gedramatiseerde Poësie

 • 'n Gedig word aangebied wat aangevul word metbewegings en gebare.
 • Laasgenoemde mag egter nie heeltemal oorheers nie.
 • Behalwe rostrums, stoele en/of lere mag geen ander hulpmiddels aangewend word nie.               
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
 •  

  A 13 Pre-primêr 2 min R80
  A 14 Graad 1 3 min R80
  A 15 Graad 2 3 min R80
  A 16 Graad 3 3 min R80
  A 17 Graad 4 4 min R80
  A 18 Graad 5 4 min R80
  A 19 Graad 6 5 min R80
  A 20 Graad 7 5 min R80
  A 21 Graad 8 5 min R90
  A 22 Graad 9 5 min R90
  A 23 Graad 10 5 min R90
  A 24 Graad 11 5 min R90
  A 25 Graad 12 5 min R90

  Prosa

 • 'n Gedeelte uit 'n prosawerk
 • Geen gebare/bewegings nie.
 •  

  A 26 Graad 1 3 min R75
  A 27 Graad 2 3 min R75
  A 28 Graad 3 3 min R75
  A 29 Graad 4 4 min R75
  A 30 Graad 5 4 min R75
  A 31 Graad 6 5 min R75
  A 32 Graad 7 5 min R75
  A 33 Graad 8 5 min R85
  A 34 Graad 9 5 min R85
  A 35 Graad 10 5 min R85
  A 36 Graad 11 5 min R85
  A 37 Graad 12 5 min R85

  Gedramatiseerde Prosa

 • 'n Afgeronde gedeelte uit 'n prosawerk word aangebied met funksionele bewegings en gebare.
 • Geen rekwisiete of kostumering is toelaatbaar nie.
 •  

  A 38
  Graad 1 3 min R80
  A 39
  Graad 2 3 min R80
  A 40 Graad 3 3 min R80
  A 41 Graad 4 4 min R80
  A 42 Graad 5 4 min R80
  A 43 Graad 6 5 min R80
  A 44 Graad 7 5 min R80
  A 45 Graad 8 5 min R90
  A 46 Graad 9 5 min R90
  A 47 Graad 10 5 min R90
  A 48
  Graad 11 5 min R90
  A 49
  Graad 12 5 min R90

  Karakteruitbeelding

 • 'n Voorstelling deur een persoon wat d.m.v. woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld.
 • 'n Samehangende gedeelte uit 'n toneelstuk of 'n verwerking uit 'n prosawerk kan gebruik word.
 • Slegs dialoog toelaatbaar.
 •  

  A 50 Graad 4 4 min R90
  A 51 Graad 5 5 min R90
  A 52
  Graad 6 5 min R90
  A 53
  Graad 7 5 min R90
  A 54
  Graad 8 6 min R90
  A 55
  Graad 9 6 min R90
  A 56
  Graad 10 7 min R90
  A 57
  Graad 11 7 min R90
  A 58
  Graad 12 7 min R90

  Monoloog

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld.
 • Speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit kan  humoristies of dramaties van aard wees.
 • Kostuums is toelaatbaar (realisties of eksperimenteel)asook rekwisiete.
 •  

  A 59
  Graad 3 3 min R90
  A 60
  Graad 4 4 min R90
  A 61
  Graad 5 4 min R90
  A 62
  Graad 6 5 min R90
  A 63
  Graad 7 5 min R90

   

  Monoloog (Dramaties)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET dramaties van aard wees.
 • Kostumering(realisties of eksperimenteel) en rekwisiete is toelaatbaar.

 • A 64
  Graad 8 5 min R90
  A 65
  Graad 9 5 min R90
  A 66
  Graad 10 5 min R90
  A 67
  Graad 11 5 min R90
  A 68
  Graad 12 5 min R90

  Monoloog (Komies)

 • Een karakter word deurgaans uitgebeeld en speel teenoor 'n denkbeeldige ander karakter/s.
 • Dit MOET komies van aard wees.
 • Kostuums(realisties of eksperimenteel)en rekwisiete is toelaatbaar.
 •  

  A 69
  Graad 8 5 min R90
  A 70
  Graad 9 5 min R90
  A 71
  Graad 10 5 min R90
  A 72
  Graad 11 5 min R90
  A 73
  Graad 12 5 min R90

  Voorbereide Mimiek

  • ‘n Mimiese voorstelling deur een persoon.
  • Tema – eie keuse. Rostrums mag gebruik word.
  • Swart dramadrag ‘n vereiste.
  • Daar mag klankeffekte of musiek gebruik word.
  • GEEN rekwisiete word toegelaat nie.
  • Spraak mag egter nie deur die deelnemer gebruik word nie.
  A 74
  Graad 3 3 min R90
  A 75
  Graad 4 3 min R90
  A 76
  Graad 5 3 min R90
  A 77
  Graad 6 3 min R90
  A 78
  Graad 7 3 min R90
  A 79
  Graad 8 4 min R90
  A 80
  Graad 9 4 min R90
  A 81
  Graad 10 4 min R90
  A 82
  Graad 11 4 min R90
  A 83
  Graad 12 4 min R90

  Individuele Poppespel

  (Oorspronklike verhaal)

  A 84 Laerskool 12 min R90
  A 85
  Hoërskool
  12 min R90

  Voordragkonsertprogram

  • Sien riglyne by Spesiale Reëls
  A 86
  Graad 6 15 min R135
  A 87
  Graad 7 15 min R135
  A 88 Graad 8 15 min R135
  A 89
  Graad 9 15 min R135
  A 90
  Graad 10 20 min R135
  A 91
  Graad 11 20 min R135
  A 92
  Graad 12 20 min R135

   

   
   
  developed by This website was developed by ProsperO