Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Onvoorbereide Groepitems    

 

Gebruik asb die Groepinskrywingsvorm

Onvoorbereide Groepmimiek

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Geen spraak of geluide mag gebruik word nie.
 • 'n Oorspronklike toneel moet aangebied word. 
 • Voorbereidingstyd: 20 minute.
 • Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 180 Gr 5 tot Gr 7 4 min R220
A 181 Gr 8 & Gr 9 5 min R230
A 182 Gr 10 tot Gr 12 5 min R230
A 183 Oop 5 min R230

Onvoorbereide Groepimprovisaie

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Spraak moet gebruik word in die aanbieding van 'n oorspronklike toneel. 
 • Voorbereidingstyd:   20 min   
 • Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 184 Gr 5 tot Gr 7 4 min R220
A 185 Gr 8 & Gr 9 5 min R230
A 186 Gr 10 tot Gr 12 5 min R230
A 187 Oop 5 min R230

Kreatiewe Advertensie Groep

 • Drie tot tien deelnemers word verwag om 'n sekere produk te adverteer bv. seep, ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 20 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
 • Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd opdaag om onderwerpe te kry.
A 188 Gr 5 tot Gr 7 4 min R220
A 189 Gr 8 & Gr 9 5 min R230
A 190 Gr 10 tot Gr 12 5 min R230
A 191 Oop 5 min R230

Skryfkuns (Groep)

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een, skryf en dramatiseer die gedig.
 • Kaartjies mag gebruik word.
 • Voorbereidingstyd: 1 uur.
 • Deelnemers moet dus 1 uur voor die tyd aanmeld om onderwerpe te kry.
A 192                                                                          Graad 7 en onder 2 min              R220                   
A 193 Graad 8 en 9 3 min R230
A 194 Graad 10 tot 12 3½ min R230