Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Onvoorbereide Groepitems    

 

 

Elke groep moet 'n deelnemerstrokie by die tafelbeampte inhandig voor optrede.


Onvoorbereide Groepmimiek

 • 4 tot 8 deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Geen spraak of geluide mag gebruik word nie.
 • 'n Oorspronklike toneel moet aangebied word

Voorbereidingstyd:   20 min  Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.


A 169 Gr 5 tot Gr 7 4 min R190
A 170 Gr 8 & Gr 9 5 min R190
A 171 Gr 10 tot Gr 12 5 min R190

Onvoorbereide Groepimprovisaie

 • 4 tot 8 deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Spraak moet gebruik word in die aanbieding van 'n oorspronklike toneel. 

Voorbereidingstyd:   20 min    Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.


A 172 Gr 5 tot Gr 7 4 min R190
A 173 Gr 8 & Gr 9 5 min R190
A 174 Gr 10 tot Gr 12 5 min R190
 

Kreatiewe Advertensie (Groep)

 • 4 tot 8 deelnemers
 • Van die deelnemers word verwag om 'n sekere produk te adverteer bv. Seep, tandepasta ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 15 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
A 175 Gr 5 tot Gr 7 4 min R190
A 176 Gr 8 & Gr 9 5 min R190
A 177 Gr 10 tot Gr 12 5 min R190

 

 

 

 

 

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO