Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Onvoorbereide Groepitems    

 

Onvoorbereide Groepmimiek

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Geen spraak of geluide mag gebruik word nie.
 • 'n Oorspronklike toneel moet aangebied word. 
 • Voorbereidingstyd: 20 minute.
 • Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 171 Gr 5 tot Gr 7 4 min R195
A 172 Gr 8 & Gr 9 5 min R195
A 173 Gr 10 tot Gr 12 5 min R195

Onvoorbereide Groepimprovisaie

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een en kondig aan.
 • Spraak moet gebruik word in die aanbieding van 'n oorspronklike toneel. 
 • Voorbereidingstyd:   20 min   
 • Deelnemers moet dus 20 minute voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 174 Gr 5 tot Gr 7 4 min R195
A 175 Gr 8 & Gr 9 5 min R195
A 176 Gr 10 tot Gr 12 5 min R195

Kreatiewe Advertensie (Groep)

 • Van drie tot tien deelnemers word verwag om 'n sekere produk te adverteer bv. seep, ens.
 • Die onderwerp/voorwerp sal 15 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
 • Deelnemers moet dus 15 minute voor die tyd opdaag om die onderwerpe te kry.
A 177 Gr 5 tot Gr 7 4 min R195
A 178 Gr 8 & Gr 9 5 min R195
A 179 Gr 10 tot Gr 12 5 min R195

Skryfkuns (Groep)

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Twee onderwerpe word deur die beoordelaar verskaf.
 • Deelnemers kies een, skryf en dramatiseer die gedig.
 • Kaartjies mag gebruik word.
 • Voorbereidingdstyd: 1 uur
 • Deelnemersmoet dus 1 uur voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 180            Graad 7 & onder 2 min.            R195            
A 181 Graad 8 en 9 3 min R195
A 182 Graad 10 tot 12 3½ min. R195

Kettingverhale

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Die onderwerp sal 5 min voor optrede deur die beoordelaar verskaf word.
 • Deelnemers moet 10 minute voor die tyd opdaag.
 • Die item kan stilstaande of sittend aangebied word.
 • Handgebare/Klanknabootsing mag gebruik word.
 • Die verhaal moet 'n begin, 'n middel en 'n einde hê
 • Deelnemersmoet dus 1 uur voor die tyd aanmeld om die onderwerpe te kry.
A 183            Graad 7 & onder 3 min.            R195            
A 184 Graad 8 en 9 4 min R195
A 185 Graad 10 tot 12 5 min. R195

 
 
developed by This website was developed by ProsperO