Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Groepitems    

 

NEEM ASB KENNIS DAT HIERDIE AFDELING UITGESTEL IS TOT SEPTEMBER

Alle items is eie keuse.

 • Die ensemble/groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers, bv. Gr. 8 mag inskryf saam met Gr.11 & Gr.12. Gr. 12 mag egter nie inskryf saam met Gr. 8 & Gr. 9 nie.
 • Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir toekennings nie.

Die volgende geld vir al die items.

 • Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot ‘n minimum beperk word.
 • Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering van toerusting gesamentlik.
 • Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met die toerusting.
 • Elke ensemble moet 'n deelnemerstrokie by die tafelbeampte inhandig voor optrede.
 • TYE WORD STRENG GEHOU!

Samespraak

 • ‘n Toneel (nie revue, kabaret of duo-poësie nie) in die kleine word aangebied deur 2 deelnemers wat elk ‘n deurlopende karakter vertolk.
 • Kostuums, dekor en byklanke mag spaarsaam gebruik word.
 • Gebruik asb die ensemble-inskrywingsvorm.
A 149 Gr 1 tot Gr 3 6 min R105
A 150 Gr 4 & Gr 5 8 min R105
A 151 Gr 6 & Gr 7 10 min R115
A 152 Gr 8 & Gr 9 10 min R115
A 153 Gr 10 & Gr 11 10 min R115
A 154 Gr 12 10 min R115
 

Groepverhaalkuns 

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Enige verhaal kan gedramatiseer word met beweging en gebare en verlewendig word deur byklanke en musiek.
 • Minimale kostumering mag gebruik word.
 • Gebruik asb die groepinskrywingsvorm.
A 159 Gr 1 tot Gr 4 5 min R205
A 160 Gr 5 tot Gr 7 6 min R205
A 161 Gr 8 & Gr 9 10 min R225
A 162 Gr 10 tot Gr 12 10 min R225

Eksperimentele of Kreatiewe Groepwerk

 • Drie tot tien deelnemers.
 • ‘n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so ‘n aanbieding ingesluit.
 • ‘n Gedig, prosa, dans drama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word
 • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom ‘n tema.
 • Bykomende effekte soos beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie.
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat.
 • Gebruik asb die groepinskrywingsvorm.
A 163 Gr 1 tot Gr 4 7 min R205
A 164 Gr 5 tot Gr 7 10 min R205
A 165 Gr 8 & Gr 9 10 min R225
A 166 Gr 10 tot Gr 12 10 min R225

Toneel  

 • Drie of meer deelnemers gebruik slegs die allerbelangrikste dekor en rekwisiete.                                                                                                                         
 • Géén okkultiese temas of onsedelike toneeltjies word toegelaat nie.
 • Daar sal 5 minute voor deelname en 5 minute na deelname toegelaat word vir dekorwisseling.
A 169                                                                                                Laerskool   30 min   R205                      
A 170 Hoërskool                      40 min                          R225